Keşif Nedir?

Keşif’in sözlük anlamı; ortaya çıkarmak, meydana çıkarmak, açmak; gizli olan bir şey hakkında geniş bilgi edinmek anlamlarına gelmektedir.

Var olduğu daha önce bilinmeyen bir şeyin ortaya çıkarılması; bir şeyin olacağını önceden anlama, sezme, tahmin etmektir.
Bir olay ya da durumun oluş nedenlerini anlayabilmek için yerinde inceleme yapma anlamına da gelmektedir.

gölge