Camın İcadı – Camı Kim Buldu?

gölge

Pencereleri yarı saydam bir maddeyle örtmek için Latinler, boynuz maddesi veya ince levhalar halinde kesilmiş, talk olduğu sanılan saydam taşlar kullanırlardı. Bununla birlikte Pompeii’de iki santimetre kalınlığında gerçek pencere camları bulunmuştur; ancak M.S. I. yüzyıla kadar cam kullanılmadığı sanılmaktadır. Eski çağlarda genellikle, ışıkla birlikte havayı da geçiren tahtadan yapılmış basit kafesler kullanıldı.

Romalılar devrine ait bazı kiliseler, taş veya tahta üstüne oyulmuş geometrik oymalardan ışık alırdı, özel konutlarda, o zamana kadar kullanılan çerçeveye gerilmiş mumlu bez, kanaviçe bezi ve kâğıt yerine camın, kullanılması, ancak XVI. yy.da genelleşir. Küçük eşkenar dörtgen biçiminde olan ilk camlar çok pahalıydı. Halkın da pencerelerinde cam kullanılmaya başlaması ancak XIX. yy.da. camın ucuzlamasıyla mümkün oldu.

Cam’ın ilk olarak milattan önce 3000 yıllarında yapıldığı düşünülmekte. Fakat ilk olarak kimin yaptığı bilinmemektedir.
Milattan önce 3000 yıllarında Mısırlılar tarafından kullanıldığı yönünde görüşler bulunmaktadır.


Bazı kaynaklara göre,bu keşfin onuru eski Fenikelilere verilmektedir. Sözde bir geminin mürettebatı, Suriye deki bir nehrin ağzında karaya çıkmış. Yemek pişirmek için hazırlık yaptıklarında,kaplarını desteklemek, üzerine oturtmak için taş bulamamışlar. Geminin ambarındaki-bir cins sodyum bileşimi olan-güherç ile kalıplarından yararlanmayı düşünmüşler.

Ateş güherçileyi eritmiş,çevredeki kumla karışan eriyik sodyum bileşiği, sıvı cam halinde akmağa başlamış.

Bu söylenti ne ölçüde doğrudur, gerçeğe uyarlığı nedir kesinlikle bilemeyiz. Fakat Suriyenin cam yapımının eski kaynaklarından biri, belki de birincisi olduğu gerçektir. Ticaret konusunda ünü dünyayı tutmuş Fenikeliler, Akdeniz çevresindeki bütün ülkelere camdan yapılmış şeyler satarlardı.

İlk çağlarda cam yapıldığı bilinen bir başka ülke de Mısır dır. Orijini İsadan 7000 yıl önceye kadar uzanan eski Mısır mezarlarında, cam boncuklar ve süs eşyaları bulunmuştur.Ancak,bunların Sıriyeden gelmiş olması da düşünülebilir.

Bildiğimiz kadarıyla İsa’dan 1500 yıl önce Mısırlılar kendi camlarını yapıyorlardı.

Mısırlılar dövülüp ufalanmış kuvartz taşlarını kumla karıştırır ve camın rengini değiştirirlerdi. Zamanla,bu karışıma kobalt,bakır ya da manganez katmayı da öğrenmişlerdi Böylelikle, canlı mavi, yeşil veya mor renklerde camlar elde edebiliyorlardı.

İsadan önce 1200 yıllarından sonra,Mısırlılar cama şekil vermeyi de öğrendiler. Fakat boruyla üflenerek camın şekillendirilmesi, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait bir uygulamadır.

Eski Romalıların da cam yapımı konusunda hayli usta oldukları bilinmektedir. Romalılar camdan dekor ve süsleme unsuru olarak büyük ölçüde yararlanmışlar, duvar kaplamaları için ince cam panolar (ilkel vitray taslakları) bile yapmışlardı.

Hıristiyanlık döneminde,cam artık pencerelerde kullanılmaya başlamıştı. Üzerinde tarihi yazılı en eski cam, M Ö. 1551 -1527 yıllarında yaşayan Firavun Amenhotepe ait iri bir boncuktur. Bu boncuk şimdi, İngiltere de Cboford müzesindedir.

gölge
gölge

Benzer Yazılar

gölge

Çeşitli Yazılar

İlk çamaşır makinesini 1906 yılında Alva John Fisher icat etmiştir. Makinenin içine yatay olarak yerleştirilmiş metal tamburlara kirli çamaşırlar... 
Tarihte aşı konusunda ilk uygulamanın M.Ö. 590 yılında Çin’de Sung Hanedanı döneminde çiçek hastalığından korunmak için ciltteki iltihaplı... 
Kalemin tarihi yazının tarihinden eskidir. Bunu anlamak için işaret parmağımıza bakmak yeterli olur. Atalarımız duygu ve düşüncelerini toprağa... 
Alexander Graham Bell, (d. 3 Mart 1847, Edinburgh İskoçya – ö. 2 Ağustos 1922, Baddeck Kanada), 1876′datelefonun icadı ile tanınan Alexander... 
gölge