Buluş Nedir?

Günlük hayatımızda, sanayide ve birçok yerde insanoğlu teknik problemlerle karşılaşır ve bu teknik problemlere çözüm arayışı önemli bir zihinsel faaliyeti oluşturur. Teknik problemlere çözüm arayan insanoğlu bazen bu problemlere yepyeni ve buluşçu çözümler getirebilir. İşte buluş tabir ettiğimiz şey tam da budur: Teknik problemlere getirilen yeni ve buluşçu çözümlerdir.

Buluş ile getirilen çözümler bazen yepyeni bir cihaz, ürün, yöntem veya prosesin yaratılmasını sağlar. Bazen de bir buluş bilinen bir ürün veya proseste yapılan ilerlemeye dönük iyileştirmedir.
Doğada daha önce mevcut olan bir şeyin bulunması tek başına bir buluş olarak görülmez, bunun üzerine yeterli miktarda bir insani hüner, yaratıcılık ve buluşçuluk eklenmiş olması lazım gelir ki, ancak o zaman bunun bir buluş olma ihtimali üzerinde durulabilir.

Sözlük Anlamı

buluş İng. invention
Bilimsel araştırmalar veya rastlantı sonucunda insanoğlunun o güne değin bilmediği yeni bir mal, üretim yöntemi/tekniği ya da yeni bir madde veya malzeme gibi herhangi bir şeyin ortaya çıkarılması.
BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004

gölge